Menocool vs Stichting Reclame Code

2011/00766 - Stichting reclame code : uitspraken zoeken
https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=62059&acCode

De Stichting Reclame Code Commissie had ten tijde van de uitspraak als hoofdsponsor een groot pharmaceutisch concern, genaamd Omega Pharma. Dit bedrijf produceert onder andere producten die concurreren met Menocool. Plotsklaps zagen wij in de zoekmachines in onze indexering onder onze naam een raar verhaal verschijnen waarvan geen letter terug te vinden is op onze Menocool website. Na klachten hierover te hebben geventileerd hierover tegen dhr. Fabian Bloem, die met naam en toenaam vermeld stond op de website van de Reclame Code Commissie werd het verhaal verwijderd. Dit duurde slechts één week; toen werd de heer Fabian Bloem als klachtenbehandelaar van de Reclame Code Commissie verwijderd van de website van de Reclame Code Commissie en de ridicule beschuldiging stond weer terug op het internet. Het spreekt voor zich dat wij enorme schade ondervinden door dit wangedrag. Te uwer informatie: De Reclame Code Commissie cq. www.reclamecode.nl is géén staatsinstituut, maar een zelf in het leven geroepen club, die afhankelijk is van sponsorgelden. Uiteraard werkt deze situatie partijdigheid in de hand. We gaan ervan uit dat onze cliëntes oud en wijs genoeg zijn om het rare verhaal van www.reclamecode.nl te vergelijken met alle teksten op onze Menocool website. U zult dan zien dat u er geen letter van terug vindt. We hebben dan ook geen idee waar het over gaat.